Par mums

Mūsu stāsts sākās, kad atrodoties skolas vidē, aizvien biežāk novērojām, ka jaunieši nezin, ar kādu karjeru saistīt savu dzīvi. Viņiem trūkst motivācijas, jo trūkst skaidra mērķa un izpratnes par savām stiprajām pusēm. Tādēļ radās ideja izveidot interneta portālu, kas palīdzēs skolēniem izpētīt sevi, lai saprastu, kura profesija viņiem ir vispiemērotākā un kādu ceļu dzīvē izvēlēties.

Apzinoties sevi un savas spējas, rodas augstāka motivācija studēt priekšmetus, kas noderēs tālākai karjeras attīstībai. Parādās spēja sevi labāk disciplinēt, līdz ar to ir labāki sasniegumi mācībās un eksāmenos, ir lielāka pārliecība par sevi un savu izvēli.

Mēs ticam, ka katrā no mums ir kas tāds, kas padara mūs unikālus un spējīgus piepildīt savus sapņus, ja vien mēs to apzināmies sevī un spējam attīstīt savu potenciālu. Tāpēc piedāvājam Tev iespēju iepazīt sevi vairāk, izpētot materiālus mūsu portālā. Mēs palīdzēsim Tev atrast mērķi un motivāciju savas dzīves veiksmīgākai veidošanai!

Mūsu e-pasts:

Mūsu speciālisti