Telpiskais spēju veids

Telpiskais spēju veids ir trešais veids. Tas saistīts ar spēju domāt tēlos un attēlos, spēju uztvert, pārveidot un radīt vizuāli-telpiskās pasaules dažādus aspektus. Tā ir darbības joma arhitektiem, fotogrāfiem, māksliniekiem, pilotiem un inženieriem. Lai arī kurš tas bija, kas izprojektēja Ēģiptes piramīdas, tam katrā ziņā šis spēju veids bija ļoti labi attīstīts. Tāpat kā tādām slavenībām kā Tomasam Edisonam, Pablo Pikaso un Anselam Adamsam. Šādu spēju cilvēkiem bieži vien raksturīgs skatīt lietas detaļās, viņi spilgti var iztēloties lietu atsevišķas detaļās, uzzīmēt vai grafiku veidā uzskicēt savas idejas. Viņi labi orientējas trīs dimensiju telpā.

Vizuāli telpiskā spēja ir spēja pasauli uztvert vizuāli ļoti precīzi (kā, piemēram, mednieki, gidi) un savus uztvērumus attēlot (kā, piemēram, interjera dekorētāji, arhitekti, gleznotāji vai izgudrotāji). Šīs spējas ir saistīts ar jūtību pret krāsu, līnijām, formu, veidolu, telpu un attiecībām starp šiem elementiem. Tas ietver spēju vizualizēt (redzēt iztēlē), grafiski atveidot plaknes vai telpiskos objektus un izprast rasējumus vai zīmējumus.

Cilvēki, kuri apveltīti ar šīm spējām:

  • labi orientējas telpā (lielveikalā, meža);
  • spēj precīzi iztēloties prāta ainas, tēlus;
  • spēj domās pagriezt objektu, piemēram, paralēlskaldni, redzēt to no cita
  • skatupunkta;
  • labprāt konstruē telpiskus objektus;
  • spēj veidot un izprast grafikus, kartes u.c. vizuālos līdzekļus;
  • pievērš uzmanību objektu ārējam izskatam, formai, krāsai;
  • vislabāk apgūst informāciju, kas ir vizuālā, uzskatāmā veidā.

Bērni, kuriem ir izteikts telpiskās spējas, nekavējoties pamana, ja istabas iekārta ir kaut nedaudz izmainīts, viņi precīzi izjūt priekšmetu savstarpējās attiecības un to kā ir saskaņotas priekšmeta daļas, veidojot vienu veselumu, tādēļ pamana pat niecīgākās izmaiņas savā apkārtnē. Šie bērni, šķiet, domā ar vizuālu tēlu palīdzību, tādēļ viņiem ļoti labi padodas tēlotājmāksla un konstruēšana. Dažus valdzina mašīnas, tādēļ viņi izgudro dažādus jauninājumus vai būvē konstrukcijas no visa, kas gadās pie rokas.

Darba prasmes: zīmēšana, gleznošana, tēlu iztēlošana domās, vizuālu attēlu radīšana, modelēšana, skicēšana, iedomāšanās, izgudrošana, ilustrēšana, izkrāsošana, grafiku sastādīšana, karšu sastādīšana, fotografēšana, dekorēšana, filmēšana.

Iespējamās profesijas: inženieris, mērnieks, topogrāfs, arhitekts, projektētājs, grafiķis, mākslinieks, noformētājs, fotogrāfs, mākslas priekšmetu skolotājs, izgudrotājs, kartogrāfs, gleznotājs, tēlnieks, pilots.