Muzikālais spēju veids

Šiem cilvēkiem piemīt spēja uztvert, atšķirt, pārveidot un atveidot muzikālas formas (kā, piemēram, muzikālo instrumentu skaņotājs, mūzikas kritiķis, komponists, mūziķis). Šīs spējas ietver muzikāla skaņdarba ritma, melodijas, tembra vai toņa izjūtu, kā arī jūtīgumu pret apkārtējām skaņām, cilvēka balsi. Indivīdam var būt sensitīva mūzikas izpratne (balstīta uz intuīciju izjūtām), formāla izpratne (balstīta uz analīzi, mūzikas tehnisko pusi) vai arī abas.

Šo spēju veida pamatiezīmes ir spēja uztvert, novērtēt un radīt ritmus un melodijas. Šīs spējas piemita Baham, Bēthovenam un Brāmsam, arī bardiem un tautas dziesminiekiem.

Tomēr muzikālais spēju veids piemīt ikvienam indivīdam, kuram ir laba muzikālā dzirde, kurš var noturēt toni, ievērot ritmu un dziedāt kopā ar citiem, kuram prieku sagādā dažādi muzikālie sacerējumi.

Muzikālās spējas bieži vien ir pamanāmas jau tad, kad bērns ir vēl pavisam mazs.

Dažiem bērniem parādās spēcīga motivācija spēlēt kādu mūzikas instrumentu, bet citi mūziku savā dzīvē tiecas iekļaut, krājot audiolenšu ierakstus un kompaktdiskus. Viņi, iespējams, apgalvo, ka nespēj koncentrēties, ja nespēlē mūzika (tas ir tiesa, tādēļ jāļauj viņiem klausīties radio).

Cilvēks, kurš ir apveltīts ar šīm spējām,

• labprāt dzied, kustas mūzikas ritmā;

• ir jūtīgs pret skaņām;

• prot improvizēt, radoši lietot dažādas skaņas;

• izjūt mūzikas noskaņu un reaģē uz to;

• izprot mūzikas teksta loģiku, attīstības pamatprincipus, skaņdarbā ietverto domu

• interesējas par kādu mūzikas instrumentu (t.sk. cilvēka balsi), viņam ir dotības tā spēlē;

• ir ar attīstītu ritma izjūtu; labāk iemācās likumus, formulas, ja tos var nodziedāt

ritmiskā veidā, sacerot repus u.tml.;

• spēj izteikt savus, citu cilvēku pārdzīvojumus ar mūzikas skaņu palīdzību.

Darba prasmes: dziedāšana, mūzikas instrumenta spēlēšana, dziesmas, skaņdarba ierakstīšana, diriģēšana, improvizēšana, komponēšana, aranžēšana, klausīšanās, muzikālo toņu atšķiršana, instrumentēšana orķestrim, mūzikas stilu analizēšana un kritizēšana.

Iespējamās profesijas: diskžokejs, mūziķis, mūzikas instrumentu izgatavotājs, klavieru skaņotājs, mūzikas terapeits, mūzikas instrumentu pārdevējs, komponists, skaņu studijas inženieris, kora diriģents, kora mākslinieciskais vadītājs, dziedātājs, mūzikas skolotājs, nošu parakstītājs.