Intrapersonālais spēju veids

Šiem cilvēkiem piemīt spēja izzināt sevi pašu un darboties, balstoties uz šīm zināšanām. Šīs spējas ietver atbilstošu paštēla izveidi un izpratni (izpratni par savām iespējām un ierobežojumiem), savu izjūtu, nolūku, motivācijas, temperamenta un vēlmju apzināšanos, pašdisciplīnas spējas un pašcieņu.

Cilvēks, kam spēcīgi izteikts šis spēju veids, var viegli izprast savas izjūtas, izšķirties starp daudzajiem dažādajiem iekšējiem emocionālajiem stāvokļiem un izmantot sevis izpratni, lai bagātinātu un vadītu savu dzīvi. Pie šīs grupas pieder teologi, advokāti, konsultanti, savu privātfirmu vadītāji. Viņi var būt ļoti introspektīvi, gūt prieku no meditācijas, vai citām sevī iedziļināšanas formām. No otras puses viņi var būt ārkārtīgi neatkarīgi, ar spēcīgi izteiktu mērķa apziņu, mērķtiecīgi un ļoti pašdisciplinēti. Bet jebkurā gadījumā viņi ir paši par sevi un dod priekšroku darbam vienatnē nevis kopā ar citiem.

Bērni, kuriem piemīt šis intelekts ļoti izjūt paši savu esību, un viņiem īpaši nerūp, ko par viņiem domā citi. Viņi augstu vērtē vienatni un bieži labprātāk nodarbojas vieni paši, nevis grupā.

Cilvēks, kurš ir apveltīts ar šīm spējām,

• pievērš uzmanību savai iekšējai pasaulei;

• labprāt pārdomā, analizē notikušo un piedzīvoto;

• pazīst sevi;

• apzinās savas domas un emocijas;

• bieži vien ir izveidojis savu viedokli par lietām;

• labprāt risina globālus, filozofiskas dabas jautājumus;

• ir apveltīts ar stipru gribasspēku.

Darba prasmes: lēmumu realizēšana, strādāšana vienatnē, savu spēju attīstīšana, mērķu sasniegšana, ideju izvirzīšana, izvērtēšana, novērtēšana, plānošana, organizēšana, iespēju saskatīšana, būtības saskatīšana, sevis izprašana.

Iespējamās profesijas: psihologs, mācītājs, psiholoģijas skolotājs, terapeits, konsultants, teologs, programmu plānotājs, uzņēmējs.