Lingvistiskais spēju veids

Spēja ļoti efektīvi izmantot valodu mutiski (stāstīšana, labas oratora spējas) un rakstiski (dzejošana, lugu rakstīšana, žurnālistika). Šīs spējas ietver spēju darboties ar valodas sintaksi jeb struktūru, valodas skaņām jeb fonoloģiju, vārdu semantiku jeb jēgu, nozīmi, valodas praktisku lietošanu. Valodas praktiska lietošana ietver:

* retoriku (valodas lietošana, lai pārliecinātu citus);

* mnemoniku (valodas lietošana, lai iegaumētu informāciju);

* izskaidrošanu (valodas izmantošana informēšanai).

Cilvēki, kuri apveltīti ar šīm spējām:

  • labāk par citiem prot lietot valodu, lai paustu savas domas;
  • labprāt klausās stāstus;
  • aizraujas ar vārdu spēlēm, literatūru, valodas izkopšanu;
  • ir jūtīgi pret vārdu nozīmi, skanējumu, ritmu, valodas stilu;
  • spēj atdarināt citu valodas īpatnības;
  • prot izmantot vārda spēku, lai pārliecinātu citus, uzmundrinātu vai
  • argumentētu savu viedokli.

Bērniem, kas spējīgi šajā jomā, ir liels vārdu krājums, viņi labi spēj izteikt vārdos savas domas, un viņiem patīk izmantot valodu. Viņi labprāt lasa, raksta, atstāsta notikumus; viņi priecājas par mīklu minēšanu un pantiņu skaitīšanu. Šādi lingvistiskie domātāji labprāt izmanto iegaumēšanai domātus vārdu sakopojumus (Ap- Jun- Se – No).

Šīs spējas labi attīstītas žurnālistiem, rakstniekiem, dzejniekiem un juristiem. Šis spēju veids mums ir devis Šekspīra Karali Liru, Homēra Odiseju un Šelherezādas pasakas. Cilvēki, kuri ir īpaši izveicīgi šajā jomā, var diskutēt, izklaidēt un kvalitatīvi mācīt citus ar runātā vārda palīdzību. Viņiem bieži vien patīk rotaļāties ar vārdiem, valodas skaņām, veidot kalambūrus un vārdu spēles, kā arī grūti izrunājamu vārdu pantiņus. Dažreiz viņus raksturo plašas virspusējas zināšanas, jo viņi var atcerēties ļoti daudz un dažādu mazsvarīgu informāciju vai tieši pretēji viņi ir rakstītprasmes meistari. Viņi lasa ar aizrautību, viņi var skaidri izklāstīt savas domas rakstiski un dažādā veida iegūt zināšanas ar iespiestā teksta starpniecību.

Darba prasmes: runāšana, stāstīšana, informācijas sniegšana, norādījumu, instrukciju sniegšana, rakstīšana, vārdu izrunāšana, runāšana svešvalodā, rakstiskā un mutiskā tulkošana, mācīšana, lekciju lasīšana, diskusijas, debatēšana, pētnieciskā darbība, ieklausīšanās vārdos, pārrakstīšana, korektūru lasīšana, rediģēšana, dokumentācijas sagatavošana, dokumentu sistematizācija, ziņošana.

Iespējamās profesijas: bibliotekārs, arhivārs, muzeja, bibliotēkas pārzinis, redaktors, tulkotājs, logopēds, rakstnieks, radio, televīzijas diktors, žurnālists, jurists, sekretāre, mašīnrakstītāja, korektors, angļu valodas skolotājs.